ข่าวสาร & อีเวนท์

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ IVECO ของ บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ IVECO ของ บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

1.การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ IVECO

วันที่ 11-12 สิงหาคม

SSK Group Sale and Service Saraburi

Mr. Francisco Javier Rodriguez Sanz

Business Manager SEA & Japan

CNH Industrial Services (Thailand) Limited

 

2.การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงของ IVECO

8th-12th September

SSK Group Sale and Service Saraburi

Mr. Le Quoc Thoi

Product Technical Specialist

QPS IVECO Product Support SEA

Mr. Alvin R Wibisono

QPS IVECO Product Support SEA

 

3.การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน Dealership Management

ACE Dealership Training 2-4 August, module 1

ACE Dealership Training 2-4 September, module 2

 W Hotel Bangkok

 

4.การอบรมเทคนิคการขับรถขั้นสูง

14-25 กันยายน 2014

SSK Group Sale and Service Saraburi

Mr. SANTOS REDONDO Vicente

Prototype and testing

Technical center